PENNSYLVANIA

 

GARY LEE'S BROWN DAUB KIA
3600 William Penn Hwy
Easton, PA 18045
T: 610.422.3100

 
 

 

GATEWAY KIA OF QUAKERTOWN
400 S West End Blvd
Quakertown, PA 18951
T: 215.538.3500

 
 

 

GATEWAY KIA OF WARRINGTON
1425 Easton Rd
Warrington, PA 18976
T: 215.491.1400